ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง"มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง" 20 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง"มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ" 20 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง "ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต" 20 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ "สรุปข้อร้องเรียนประจำปี งบประมาณ 2561" 20 มิถุนายน 2562
***ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** 16 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคำศรี ฝั่งทิศตะวันตก 04 ธันวาคม 2560
แสดง #