แจ้งให้ทราบ
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมา…

18-09-2562 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีของชุ…

20-08-2562 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีของชุมชนและส่งเสริมเกษตอินทรีย์อาหารปลอดภัยด้วยชีวภาพ

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีของชุมชนและโครงการส่งเสริมเกษตอินทรีย์อาหารปลอดภัยด้วยชีวภาพ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ประจำปี …

19-08-2562 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ลานโอท๊อป 

Read more

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส…

13-08-2562 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายไพศาล อุปมะนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวาย…

13-08-2562 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม2562  

Read more

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร…

07-08-2562 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไพศาลอุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำคณะผู้บริิหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล…

11-07-2562 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดโครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โดยมี นางวัลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่สภาเด็กและเยาวชนที่จะหมดวาระ

Read more

กิจกรรม 9 วัน 9 ชุมชน

02-07-2562 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

กิจกรรม 9 วัน 9 ชุมชน

เมื่อวันที่  19-28    มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับประชาชนทั้ง9ชุมชน ทำกิจกรรม9วัน9ชุมชน "ปลูกต้นแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

Read more

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกลุ่มเกษตรอินทร์…

28-06-2562 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกลุ่มเกษตรอินทร์อาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  อุปนะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มเกษตรอินทร์อาหารปลอดภัย กับ นายปกภณ เครือแก้ว เกษตรอำเภอศรีธาตุ  ณ ห้องชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-2562 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราช พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ…

20-06-2562 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบ…

20-06-2562 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำ…

20-06-2562 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562

Read more

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

20-06-2562 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

Read more

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎ…

31-05-2562 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎิบัติการ

เทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

30-05-2562 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมี  นายอาทิตย์  สายทอง  รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ ซึ่งคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า และการดำเนินงานของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ  

Read more

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

30-05-2562 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแห่  

Read more

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

18-04-2562 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลหลักเมืองศรีธาตุ  

Read more

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึก…

28-03-2562 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย  จำนวน  ๓๗  คน  ณ  อาคารถาวรประสาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนด้วยนะคะ

Read more

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทว…

28-03-2562 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันทัี่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กองวิชาการและแผนงานจัดโครงการอบรมประชาคเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยมีนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีครธผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการแผนพัฒนาทุกชุดเข้าร่วมรับฟัง

Read more