ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

  • แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)
    แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)
  • แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
    แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่ว…

05-06-2563 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

เทศบาลตำบลศรีธาตุ ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามช่องทาง  ดังนี้         

Read more

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อส…

23-04-2563 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

Read more

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 1…

27-03-2563 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 โดยศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19(Covid 19) ซึ่งศูนย์มีการกำหนดมาตรการภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุและในแหล่งชุมชน     

Read more

โครงการผู้สูงวัย รวมใจสร้างสุขภาพ เสริมค…

16-01-2563 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการผู้สูงวัย รวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี ประจำปี 2563

กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการผู้สูงวัย รวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ลานโอท๊อป ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายกอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2563

16-01-2563 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สวัสดีปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุและพี่น้องประชาชนทั้ง 9 ชุมชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการอบรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภั…

16-01-2563 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7มกราคม 2563 เทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ  

Read more

โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมา…

18-09-2562 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีของชุ…

20-08-2562 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีของชุมชนและส่งเสริมเกษตอินทรีย์อาหารปลอดภัยด้วยชีวภาพ

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม  จัดโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีของชุมชนและโครงการส่งเสริมเกษตอินทรีย์อาหารปลอดภัยด้วยชีวภาพ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ประจำปี …

19-08-2562 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ลานโอท๊อป 

Read more

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส…

13-08-2562 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายไพศาล อุปมะนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวาย…

13-08-2562 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม2562  

Read more

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร…

07-08-2562 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไพศาลอุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำคณะผู้บริิหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล…

11-07-2562 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดโครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โดยมี นางวัลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่สภาเด็กและเยาวชนที่จะหมดวาระ

Read more

กิจกรรม 9 วัน 9 ชุมชน

02-07-2562 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

กิจกรรม 9 วัน 9 ชุมชน

เมื่อวันที่  19-28    มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับประชาชนทั้ง9ชุมชน ทำกิจกรรม9วัน9ชุมชน "ปลูกต้นแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

Read more

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกลุ่มเกษตรอินทร์…

28-06-2562 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกลุ่มเกษตรอินทร์อาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  อุปนะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มเกษตรอินทร์อาหารปลอดภัย กับ นายปกภณ เครือแก้ว เกษตรอำเภอศรีธาตุ  ณ ห้องชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-2562 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราช พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ…

20-06-2562 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบ…

20-06-2562 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำ…

20-06-2562 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562

Read more

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

20-06-2562 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

Read more