ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีโฟล์คซอง ประจำปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีโฟล์คซอง ประจำปี ๒๕๖๒


ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล…

11-07-2562 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดโครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โดยมี นางวัลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่สภาเด็กและเยาวชนที่จะหมดวาระ

Read more

กิจกรรม 9 วัน 9 ชุมชน

02-07-2562 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

กิจกรรม 9 วัน 9 ชุมชน

เมื่อวันที่  19-28    มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับประชาชนทั้ง9ชุมชน ทำกิจกรรม9วัน9ชุมชน "ปลูกต้นแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

Read more

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกลุ่มเกษตรอินทร์…

28-06-2562 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกลุ่มเกษตรอินทร์อาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  อุปนะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มเกษตรอินทร์อาหารปลอดภัย กับ นายปกภณ เครือแก้ว เกษตรอำเภอศรีธาตุ  ณ ห้องชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-2562 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราช พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ…

20-06-2562 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบ…

20-06-2562 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำ…

20-06-2562 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562

Read more

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

20-06-2562 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

Read more

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎ…

31-05-2562 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎิบัติการ

เทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

30-05-2562 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมี  นายอาทิตย์  สายทอง  รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ ซึ่งคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า และการดำเนินงานของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ  

Read more

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

30-05-2562 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแห่  

Read more

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

18-04-2562 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลหลักเมืองศรีธาตุ  

Read more

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึก…

28-03-2562 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย  จำนวน  ๓๗  คน  ณ  อาคารถาวรประสาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนด้วยนะคะ

Read more

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทว…

28-03-2562 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันทัี่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กองวิชาการและแผนงานจัดโครงการอบรมประชาคเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยมีนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีครธผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการแผนพัฒนาทุกชุดเข้าร่วมรับฟัง

Read more

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

28-03-2562 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ้และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียง…

21-03-2562 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียงปลอดสารพิษ

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียงปลอดสารพิษและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

19-03-2562 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย 

Read more

กีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒

19-03-2562 Hits:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

กีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดแข่งขันกีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โดยได้รับเกียติจากนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

Read more

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผ…

18-02-2562 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2654)

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ ๅ มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสาม…

04-02-2562 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสามเผ่าอำเภอศรีธาตุ งานประเพณี ๓ เผ่า ชาวศรีธาตุ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

Read more