ชื่อ วันที่สร้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 08 พฤศจิกายน 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 08 พฤศจิกายน 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 08 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 08 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าศูนย์ โอท๊อป 04 กันยายน 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนศรีธาตุ ๑ 04 กันยายน 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล ๑๒ 04 กันยายน 2560
ราคากลางการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล๘(ฝั่งทิศตะวันตก) 04 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 24 เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 01 เมษายน 2560
แสดง #