ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๒ ช่วงออกจากถนนศรีธาตุ ๒ ยาวไปทางทิศเหนือ 19 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล๑๘ 18 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 18 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงถิ่น อด.ถ.๓๘-๐๐๑ ถนนศรีเจริญ 25 มกราคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๗ 26 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงทางเดินรอบบึงคำศรี (ฝั่งทิศตะวันตก) 26 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 08 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 08 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 08 พฤศจิกายน 2561
แสดง #