ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงถิ่น อด.ถ.๓๘-๐๐๑ ถนนศรีเจริญ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)