สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561-2