สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561