ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการสอบราคาจ้างเหมาประจำเดือนสิงหาคม 2559