ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซอยโกศล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนศรีวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างสัญญลักษณ์และปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 19 กรกฎาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซอยโกศล 19 กรกฎาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล๖ 19 กรกฎาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนศรีวาปี 19 กรกฎาคม 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 18 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 18 มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑ 19 เมษายน 2562
แสดง #