ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑ 19 เมษายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๒ ช่วงออกจากถนนศรีธาตุ ๒ ยาวไปทางทิศเหนือ 19 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล๑๘ 18 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 18 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงถิ่น อด.ถ.๓๘-๐๐๑ ถนนศรีเจริญ 25 มกราคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๗ 26 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงทางเดินรอบบึงคำศรี (ฝั่งทิศตะวันตก) 26 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 08 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 08 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
แสดง #