ชื่อ วันที่สร้าง
โครงการอบรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย 16 มกราคม 2563
โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 กันยายน 2562
โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีของชุมชนและส่งเสริมเกษตอินทรีย์อาหารปลอดภัยด้วยชีวภาพ 20 สิงหาคม 2562
โครงการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 19 สิงหาคม 2562
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 สิงหาคม 2562
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 13 สิงหาคม 2562
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 07 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ 11 กรกฎาคม 2562
กิจกรรม 9 วัน 9 ชุมชน 02 กรกฎาคม 2562
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกลุ่มเกษตรอินทร์อาหารปลอดภัย 28 มิถุนายน 2562
แสดง #