เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี พร้อมใจถวายแด่พ่อหลวง ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด

เมื้อวันที่ ๑๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศณีธาตุ โดยมี นางศรินยา  จันพลา ปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลศรีธาตุจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้น ณ ศาลหลักเมืองอำเภอศรีธาตุ  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน 2559 โดยมีประธานในพิธีคือ  ว่าที่ร้อยตรีรักชัย  เลิศสุบิน เป็นประธานในงานร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีธาตุทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระธาตุจำลอง เปลี่ยนผ้าแพรศาลหลักเมืองและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ส่วงบ่ายเป็นการตั้งกองผ้าป่าการกุศลสมทบทุนสร้างศาลเจ้าปู่บึงคำศรี  และกิจกรรมพาแลงรำวงการกุศล  ส่วนในวันที่ 14 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลศรีธาตุได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลศรีธาตุทั้ง 9 ชุมชน แห่ผ้าเพื่อทอดถวายที่วัดศรีสว่างบรมสุขเรียกได้ว่างานนี้ทั้งสนุกสนานและอิ่มบุญไปพร้อมกัน