เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  นายปิยะพงษ์ บุญส่ง  นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในโครงการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี พร้อมใจถวายแด่พ่อหลวง ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด

เมื้อวันที่ ๑๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม