เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีธาตุจัดโครงการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำพนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุ

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมงานประเพณี 3 เผ่าชาวอำเภอศรีธาตุ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายไพศาลอุปมะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุและพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเทศบาล

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560