กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีธาตุจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชี "หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพรบรมศพพรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชเทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมงานประเพณี 3 เผ่าชาวอำเภอศรีธาตุ

เมื่อวันที่ 24-25พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้นโดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายไพศาลอุปมะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุและพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเทศบาล

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560