ชื่อ วันที่สร้าง
น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 29 ตุลาคม 2561
วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 29 ตุลาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙ 14 สิงหาคม 2561
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 14 สิงหาคม 2561
วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ 14 สิงหาคม 2561
พิธีลงนามในการส่งเสริมอาชีพ 06 สิงหาคม 2561
ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา 06 สิงหาคม 2561
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ 04 มิถุนายน 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 15 มกราคม 2561
โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี ประจำปี 2561 15 มกราคม 2561
แสดง #