เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วม งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา 

 เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น โดยในวันที่

 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลศรีธาตุจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ณ บริเวณลานโอท๊อป โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายไพศาลอุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี ประจะปี 2561 ณ ลานโอท๊อป

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม