นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดศรีสว่างบรมสุข

เมื่อวันที่ 3 พฤสจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมกับ โรงเรียน และชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 9 ชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ขึ้น ณ บริเวณลานโอท๊อป เทศบาลตำบลศรีธาตุ

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ระหว่างวันที่ 3,4 และวันที่ 6 ตุลาคม 2560