เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดอบอรมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมและเผยแพร่กฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

 เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น โดยในวันที่

 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลศรีธาตุจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ณ บริเวณลานโอท๊อป โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายไพศาลอุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี ประจะปี 2561 ณ ลานโอท๊อป

 นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ