นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่าน

เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพเสริมความสามัคคี ร่วมกับ กองทุกหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ บริเวณ ลานOTOP

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒  กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณลาน OTOP มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก

 เมื่อวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานเปิดงาน

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ