ณ ลานโอท๊อป โดย นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุเป็นประธานและอ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดวาดภาพระบายสีในหลวงในความทรงจำ  การแสดงจินตลีลาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การตอบคำถามชิงรางวัล