เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลศรีธาตุจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้น ณ ศาลหลักเมืองอำเภอศรีธาตุ  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน 2559 โดยมีประธานในพิธีคือ  ว่าที่ร้อยตรีรักชัย  เลิศสุบิน เป็นประธานในงานร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีธาตุทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระธาตุจำลอง เปลี่ยนผ้าแพรศาลหลักเมืองและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ส่วงบ่ายเป็นการตั้งกองผ้าป่าการกุศลสมทบทุนสร้างศาลเจ้าปู่บึงคำศรี  และกิจกรรมพาแลงรำวงการกุศล  ส่วนในวันที่ 14 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลศรีธาตุได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลศรีธาตุทั้ง 9 ชุมชน แห่ผ้าเพื่อทอดถวายที่วัดศรีสว่างบรมสุขเรียกได้ว่างานนี้ทั้งสนุกสนานและอิ่มบุญไปพร้อมกัน