โดยกิจกรรมมีการเดินรณรงค์ตามถนนทางหลวงศรีธาตุ-วังสามหมอ สิ้นสุดที่โรงเรียนอนุลาลศรีธาตุ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด