เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

โดยมี  นายอาทิตย์  สายทอง  รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ ซึ่งคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า และการดำเนินงานของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ