และในวันที่ 26  พฤษภาคม 2562 เป็นการจุดบั้งไฟขึ้นสูงของชุมชนเพื่อบูชาศาลหลักเมืองและศาลเจ้าปู่บึงคำ ณ บริเวณศาลาสุขใจ สำหรับผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้

รางวัลบั้งไฟสวยงาม    ชนะเลิศ  ชุมชนคำดี   รองชะเลิศอันดับ 1  ชุมชนคำศรี  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนศรีสง่าเมือง

รางวัลองค์ประกอบขบวน   ชนะเลิศ ชุมชนศรีเจริญ  รองชะเลิศอันดับ 1  ชุมชนโคกศรี  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนคำดี

รางวัลเซิ้งบั้งไฟ  ชนะเลิศ ชุมชนป่าเลา รองชะเลิศอันดับ 1  ชุมชนศรีธาตุ  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มชนศรีนคร

รางวัลขบวนฟ้อนรำ ชนะเลิศ ชุมชนคำดี  รองชะเลิศอันดับ 1  ชุมชนคำศรี  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนศรีสง่าเมือง

รางวัลการประกวดผาแดง-นางไอ่  ชนะเลิศ ชุมชนศรีสง่าเมือง  รองชะเลิศอันดับ 1  ชุมชนโคกศรี  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนป่าเลา