และประเพณีที่ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมทุกปี คือ พิธีเปลี่ยนผ้ามงคล ๗ สีองค์ศาลหลักเมือง เปลี่ยนผ้าแดงห่มต้นโพธิ์ใหญ่ และการสรงน้ำพระธาตุจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุ