ในพิธีดังกล่าว นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุได้ขึ้นอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 และนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาลร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณรอบบึงคำศรี