ประเภทการแข่งขันกีฬา มีก๊ฬาสากล อาทิ ฟุตบอลชาย ๗ คน วอลเล่ย์บอลหญิง ตะกร้อ และเปตองผสม นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกมากมาย อาทิ  แข่งขันลำเลียงแป้ง เตะปี๊บไกลของผู้สูงอายุ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ฯลฯ นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วอีหนึ่งสัสันคือการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และขบวนพาเหรดของทั้ง๔สีจากทั้ง ๙ ชุมชน