โดยได้รับเกียรติจากนาย ปิยะพงษ์  บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้ง ๙ ชุมชน ได้ร่วม อาทิ ขบวนพาเหรด  การประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ผู้สูงวัย และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน