อาทิ การประกวดเดาะบอล  ประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ รวมถึงการแสดงบนเวทีกลางให้เด็กๆได้แสดงความสามารถและการตอบคำถามชิงรางวัล