พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ