ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๙ ชุมชน นอกจากนั้นนายไพศาล อุปมะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการปล่อยปลาลงในบึงคำศรี ซึ่งพันธุ์ปลาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาและเพาะพันธุ์  เขต ๔ อุดรธานี และปลูกต้นป่าเฉลิมพระเกียรติ