กิจกรรมมีการถงายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระพรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การมอบเกียรติบัตรแม่และลูกดีเด่น และกิจกรรมกราบแม่ เป็นภาพน่าประทับใจความรักระหว่างแม่ลูก