โดย มีนายบุญฤทธิ์ ไชยคำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโปร่ง ร่วมลงนามว่าด้วยข้อตกลงในการส่งเสริมอาชีพของทั้งสองแห่ง และมีกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีกของทั้ง ๒ เทศบาลเป็นสักขีพยาน