ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชนอำเภอศรีธาตุเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี