๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม และขบวนฟ้อนรำจากทั้ง ๙ ชุมชน โดยมีนายธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธี และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นการจุดบั้งไฟบูชา ณ บริเวณศาลาสุขใจ