โดยเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานนี้ขี้น กิจกรรมมีมากมาย อาทิ การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การเปิดตลาดอิ่มบุญ ฯลฯ งานนี้เรียกได้ว่าสร้างความสุข รอยยิ้ม ความประทับใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาวได้สนุกสนานอย่างเต็มที่