นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ