เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดศรีสว่างบรมสุข