โดย มีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมมีขบวนแห่บั้งไฟสวยงามจากชุมชน การประกวดนางนพมาศ การแสดงขแงนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุและการแสดงของวงดนตรีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม