นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประกาศเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการบริหารงาน  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยกิจกรรมมีการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต และการประกาศเจตจำนงโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นผู้อ่านประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการบริหารงาน