เทศบาลตำบลศรีํธาตุ ร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่าเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีแก้วอัมพวรรณ ในการนี้่พระคุณเจ้าได้แสดงพระเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่อง อานิสงฆ์ของการสมาทานศีล ๕