ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ กิจกรรมมีการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก และการเดินรณรงค์ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี