โดย มีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานมนพิธี กิจกรรมมีการร่วมทำบุญตักบาตร เปลี่ยนผ้าแพร สรงน้ำศาลหลักเมือง และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ