เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางศรินยา จันพลา ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ นำพนักงาน ข้าราชการ รดน้ำขอพร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ