เมื่อวันที่28-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่ อสม.และศึกษาดูงานตามพระราชกรณียกิจขององค์พ่อหลวง ประจำปี 2560 และเดินทางไปสักการะพระบรมศพพรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ บริเวณสนามหลวง