ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
    ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

18-04-2562 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลหลักเมืองศรีธาตุ  

Read more

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึก…

28-03-2562 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย  จำนวน  ๓๗  คน  ณ  อาคารถาวรประสาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนด้วยนะคะ

Read more

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทว…

28-03-2562 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันทัี่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กองวิชาการและแผนงานจัดโครงการอบรมประชาคเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยมีนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีครธผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการแผนพัฒนาทุกชุดเข้าร่วมรับฟัง

Read more

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

28-03-2562 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ้และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียง…

21-03-2562 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียงปลอดสารพิษ

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียงปลอดสารพิษและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

19-03-2562 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย 

Read more

กีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒

19-03-2562 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

กีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดแข่งขันกีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โดยได้รับเกียติจากนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

Read more

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผ…

18-02-2562 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2654)

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ ๅ มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสาม…

04-02-2562 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสามเผ่าอำเภอศรีธาตุ งานประเพณี ๓ เผ่า ชาวศรีธาตุ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีง…

04-02-2562 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วน…

04-02-2562 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่าน

Read more

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมคว…

04-02-2562 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสมัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพเสริมความสามัคคี ร่วมกับ กองทุกหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ บริเวณ ลานOTOP

Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

04-02-2562 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒  กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณลาน OTOP มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก

Read more

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

26-11-2561 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานเปิดงาน

Read more

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม วัน…

29-10-2561 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม  วันปิยมหาราช

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

Read more

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท…

29-10-2561 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๑ นางวัลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก…

14-08-2561 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙

นายไพศาล อุปมะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป…

14-08-2561 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี

Read more

วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาต…

14-08-2561 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

 เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานงานวันแม่แห่งชาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารถาวรประสาน

Read more

พิธีลงนามในการส่งเสริมอาชีพ

06-08-2561 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

พิธีลงนามในการส่งเสริมอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุลงนามในบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกับเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more