ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

  • เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
    เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎ…

31-05-2562 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎิบัติการ

เทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อัคคีภัยและแผนปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

30-05-2562 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมี  นายอาทิตย์  สายทอง  รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ ซึ่งคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า และการดำเนินงานของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลศรีธาตุ  

Read more

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

30-05-2562 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแห่  

Read more

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

18-04-2562 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลหลักเมืองศรีธาตุ  

Read more

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึก…

28-03-2562 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย  จำนวน  ๓๗  คน  ณ  อาคารถาวรประสาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนด้วยนะคะ

Read more

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทว…

28-03-2562 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมประชาคมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันทัี่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กองวิชาการและแผนงานจัดโครงการอบรมประชาคเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยมีนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีครธผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการแผนพัฒนาทุกชุดเข้าร่วมรับฟัง

Read more

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

28-03-2562 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ้และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียง…

21-03-2562 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียงปลอดสารพิษ

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียงปลอดสารพิษและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

19-03-2562 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย 

Read more

กีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒

19-03-2562 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

กีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดแข่งขันกีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โดยได้รับเกียติจากนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

Read more

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผ…

18-02-2562 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2654)

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ ๅ มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสาม…

04-02-2562 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสามเผ่าอำเภอศรีธาตุ งานประเพณี ๓ เผ่า ชาวศรีธาตุ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีง…

04-02-2562 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วน…

04-02-2562 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่าน

Read more

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมคว…

04-02-2562 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสมัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพเสริมความสามัคคี ร่วมกับ กองทุกหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ บริเวณ ลานOTOP

Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

04-02-2562 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒  กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณลาน OTOP มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก

Read more

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

26-11-2561 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานเปิดงาน

Read more

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม วัน…

29-10-2561 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม  วันปิยมหาราช

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

Read more

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท…

29-10-2561 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๑ นางวัลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก…

14-08-2561 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙

นายไพศาล อุปมะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more