ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญเข้าตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2561
    ขอเชิญเข้าตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2561
  • ประเมิน ITA 2561
    ประเมิน ITA 2561


Prev Next Page:

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

26-11-2561 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานเปิดงาน

Read more

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม วัน…

29-10-2561 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม  วันปิยมหาราช

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

Read more

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท…

29-10-2561 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๑ นางวัลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก…

14-08-2561 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙

นายไพศาล อุปมะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป…

14-08-2561 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี

Read more

วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาต…

14-08-2561 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

 เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานงานวันแม่แห่งชาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารถาวรประสาน

Read more

พิธีลงนามในการส่งเสริมอาชีพ

06-08-2561 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

พิธีลงนามในการส่งเสริมอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุลงนามในบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกับเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่…

06-08-2561 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วม งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา 

Read more

แผนการออกตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอา…

13-07-2561 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แผนการออกตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกบางวันของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน/สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพ…

13-07-2561 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติ

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติและโครงการถอดบทเรียนหรือขยายสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

Read more

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ๙วัน๙…

13-07-2561 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ๙วัน๙ ชุมชน

เทศบาลตำบลศรีธาตุจัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ๙วัน๙ ชุมชน Bigcleaning day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤ…

10-07-2561 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  และเผยแพร่กฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดอบอรมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมและเผยแพร่กฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑

04-06-2561 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น โดยในวันที่

Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

15-01-2561 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลศรีธาตุจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ณ บริเวณลานโอท๊อป โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

Read more

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมคว…

15-01-2561 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายไพศาลอุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสามัคคี ประจะปี 2561 ณ ลานโอท๊อป

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2561

08-01-2561 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สวัสดีปีใหม่ 2561

 นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

Read more

ประชุมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

08-01-2561 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประชุมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

Read more

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระ…

07-12-2560 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดศรีสว่างบรมสุข

Read more

ลอยกระทงประจำปี 2560

07-12-2560 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ลอยกระทงประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤสจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมกับ โรงเรียน และชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 9 ชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ขึ้น ณ บริเวณลานโอท๊อป เทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

โครงการประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน …

05-10-2560 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ระหว่างวันที่ 3,4 และวันที่ 6 ตุลาคม 2560

Read more