ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี
    ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี


Prev Next Page:

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผ…

18-02-2562 Hits:0 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการประชุมประชาคมและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2654)

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ ๅ มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสาม…

04-02-2562 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่องประกวดสามงามสามเผ่าอำเภอศรีธาตุ งานประเพณี ๓ เผ่า ชาวศรีธาตุ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีง…

04-02-2562 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วน…

04-02-2562 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่าน

Read more

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมคว…

04-02-2562 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพ เสริมความสมัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้สูงวัยรวมใจสร้างสุขภาพเสริมความสามัคคี ร่วมกับ กองทุกหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ บริเวณ ลานOTOP

Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

04-02-2562 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒  กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณลาน OTOP มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก

Read more

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

04-02-2562 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีธาตุ ทั้ง ๙ ชุมชน

Read more

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

26-11-2561 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานเปิดงาน

Read more

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม วัน…

29-10-2561 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

น้อมรำลึกพระมหากรุฯาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม  วันปิยมหาราช

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

Read more

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท…

29-10-2561 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๑ นางวัลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก…

14-08-2561 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙

นายไพศาล อุปมะ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ

Read more

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป…

14-08-2561 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บึงคำศรี

Read more

วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาต…

14-08-2561 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

 เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานงานวันแม่แห่งชาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารถาวรประสาน

Read more

พิธีลงนามในการส่งเสริมอาชีพ

06-08-2561 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

พิธีลงนามในการส่งเสริมอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุลงนามในบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกับเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่…

06-08-2561 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วม งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา 

Read more

แผนการออกตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอา…

13-07-2561 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แผนการออกตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกบางวันของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน/สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพ…

13-07-2561 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติ

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติและโครงการถอดบทเรียนหรือขยายสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

Read more

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ๙วัน๙…

13-07-2561 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ๙วัน๙ ชุมชน

เทศบาลตำบลศรีธาตุจัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ๙วัน๙ ชุมชน Bigcleaning day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤ…

10-07-2561 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  และเผยแพร่กฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดอบอรมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมและเผยแพร่กฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

Read more

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑

04-06-2561 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น โดยในวันที่

Read more